ಪೆಟ್ ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ ಸಾಗಾ ಸಹಾಯ

ಪೆಟ್ ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ ಸಾಗಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸ್ವಾಗತ.
ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಪೆಟ್ ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ ಸಾಗಾ!
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಳಿವುಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ಕಾಣುವಿರಿ, ಹಾಗೂ ಮಟ್ಟದ ಗೈಡ್ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು.
The aim of this site is to bring together all the experience of hundreds, , ಆದರೆ ಸಾವಿರಾರು, of players all in one place so that new players can help each other have fun playing instead of continually being frustrated.
ಸೈಟ್ಗೆ ಬಹುಭಾಷಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ ಪೆಟ್ ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ ಸಾಗಾ ಸಹಾಯ
On the left you will find video guides to all the levels plus tips as they become available.
On the right is other useful information some relevant to Pet Rescue Saga only some useful in many online games.
Please support this site by clicking on the “ಹಾಗೆ” ಬಲ ಗುಂಡಿಯನ್ನು.
ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಕೆಲವು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ!

ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಆಡಲು ಸಹಾಯ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತಾಶೆ ಹೊರಬಿಡುವ!! ಗುಂಪು ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.8/10 (20 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 7 votes)
ಪೆಟ್ ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ ಸಾಗಾ ಸಹಾಯ, 7.8 out of 10 based on 20 ratings