ਪਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਗਾ ਐਪ

The ਪਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਗਾ ਐਪ ਸਫਲ ਯੂਕੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨਵੀਨਤਮ ਖੇਡ ਹੈ King.com.

ਪਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਗਾ cuddliest ਅਤੇ ਸਭ ਬੁਝਾਰਤ ਖੇਡ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਹੈ.
ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ!
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.7/10 (15 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 3 votes)
ਪਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਗਾ ਐਪ, 7.7 out of 10 based on 15 ratings