పెట్ రెస్క్యూ సాగా App

ది పెట్ రెస్క్యూ సాగా App విజయవంతమైన UK గేమ్ డెవలపర్ నుండి తాజా గేమ్ King.com.

పెట్ రెస్క్యూ సాగా పజిల్ గేమ్స్ cuddliest మరియు అత్యంత రంగురంగుల ఉంది.
ఆకర్షణీయమైన సిద్ధమవ్వాలి, సవాలు మరియు ఎన్చాన్టెడ్!
VN:ఎఫ్ [1.9.22_1171]
రేటింగ్: 7.7/10 (15 వేసిన ఓట్లు)
VN:ఎఫ్ [1.9.22_1171]
రేటింగ్: +1 (నుండి 3 ఓట్లు)
పెట్ రెస్క్యూ సాగా App, 7.7 out of 10 based on 15 ratings