Pet Rescue – Մակարդակ 43

պատկեր

Մակարդակ 43

Now don’t freak out! Մակարդակ 43 Կարծես ահաբեկում սակայն դրա բոլոր բլեֆ, ձեր փոքրիկ fishies կլինի անվտանգ, նախքան դուք գիտեք, որ! Այս երկու խնդիրներն այստեղ է փրկել չորս կենդանիներ (ձուկ բոլորս, դուք ստանում եք) եւ աշխատեք առնվազն 24 000 միավոր, peice տորթ! …well it is if you use your strategies, otherwise this could get very messy!

պատկեր

The Ceiling opens up & more blocks arrive!

 

Now you start the board with 30 moves and only three colours and what looks like a very limited board, work from the inside out. So in the case here on the left work your blue, yellow and then red, clearing these block sets should earn you enough points (or kudos) to fill your meter and spark up a firecracker (ah-ha moment!) and that is how you will smash the metal boxes out of the way.

պատկեր

So you will need four Firecrackers all up and the most efficient way to earn these is to hit the big combinations, the more blocks of the same colour cleared at a time will ultimately earn you more points. Once you have a firecracker on the board use it to take out a box under one of your fish. (they all should be one metal box away from the bottom anyway!)

Don’t go too fast on this level or you may find yourself running out of moves. Depending on what device or computer you are playing on it can take a little minute for the meter to collect and fill up with the floating sparkly stars that burst forth in celebration of you matching up some coloured blocks!…yeah seriously we get WE ARE AWESOMEnow pass me the firecracker already!

պատկեր

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 ձայն գցել)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (մինչեւ 0 ձայն)

Speak Your Mind

*