សត្វចិញ្ចឹមសង្គ្រោះកម្រិតហ្គៃ 26 ជំនួយ

ជំនួយ: On this level you have to rescue 7 សត្វចិញ្ចឹមនិងការឈានទៅដល់ 20 000 ពិន្ទុ. អ្នកត្រូវការដើម្បីធ្វើឱ្យការទាំងអស់ដំបូងនៃប្រាកដថាអ្នកកម្ចាត់នៃប្លុកនៅលើផ្នែកខាងឆ្វេងដៃនៅក្នុងជួរដេកដំបូង, ដូចដែលត្រូវបានខកខានយ៉ាងងាយស្រួលនេះហើយ, ប្រសិនបើអ្នកមានបំណងសម្រាប់ការ 3 តារា, ពិតជាអាច scupper ផែនការរបស់អ្នក. ផ្នែកដែលពិបាកបំផុតអំពីកម្រិតនេះគឺជាការរក្សាសត្វចិញ្ចឹមទាំងអស់ដែលនៅរស់រហូតដល់ពួកគេបានឈានទៅដល់ផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្រិតនេះ. រក្សាប្លុកល្បងប្រាជ្ញារំឭករបស់អ្នករហូតដល់ទីបញ្ចប់ដូច្នេះអ្នកអាចជម្រះការផ្គូផ្គងដែលមិនមែនជាប្លុកដែលនៅសល់. This is សត្វចិញ្ចឹមសង្គ្រោះកម្រិតហ្គៃ 26 ជំនួយ

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.3/10 (7 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
សត្វចិញ្ចឹមសង្គ្រោះកម្រិតហ្គៃ 26 ជំនួយ, 7.3 out of 10 based on 7 ratings