പെറ്റ് റെസ്ക്യൂ സാഗ ലെവൽ 26 സഹായിക്കൂ

നുറുങ്ങ്: On this level you have to rescue 7 വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ നേടാനും 20 000 പോയിന്റ്. നിങ്ങൾ ആദ്യം എല്ലാ മെയ്ക്ക് എന്ന ഉറപ്പു ആദ്യം തുടർച്ചയായി ഇടതുഭാഗത്തുള്ള തടയൽ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, ഈ എളുപ്പത്തിൽ നഷ്ടമായി കൂടാതെ, നിങ്ങൾ 3-നക്ഷത്രങ്ങൾ നല്കണമെന്ന് എങ്കിൽ, ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ സ്ചുപ്പെര് കഴിയും. ഈ നിരപ്പിൽ കിളിയോട് അവർ തലത്തിൽ അടിയിൽ എത്തുന്നത് വരെ എല്ലാ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ ജീവനോടെ നിലനിർത്തുന്നതിനാണ്. എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തമില്ലാത്ത ബ്ലോക്കുകൾ മായ്ക്കാൻ കഴിയുന്നു, അതിനാൽ അവസാനം വരെ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ബൂസ്റ്ററുകളും നിലനിർത്തുക ശേഷിച്ച. This is പെറ്റ് റെസ്ക്യൂ സാഗ ലെവൽ 26 സഹായിക്കൂ

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.3/10 (7 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
പെറ്റ് റെസ്ക്യൂ സാഗ ലെവൽ 26 സഹായിക്കൂ, 7.3 out of 10 based on 7 ratings