Амьтны аврах Сага түвшин 26 Туслаач

TIP: On this level you have to rescue 7 Гэрийн тэжээмэл амьтад болон цар хүрээ нь 20 000 оноо. Та итгэлтэй та эхний эгнээнд зүүн гар талд блок салахыг бүх Мэдрэмж, эхний хэрэгтэй, Энэ амархан алдсан байна гэж мөн, та 3-оддын төлөө зорьж байгаа бол, Үнэхээр таны төлөвлөгөөг scupper болно. Тэд шатны доод хүрэх хүртэл энэ түвшинд хамгийн хэцүү хэсэг нь амьд л амьтан байлгах юм. Хэрэв та ямар нэг бус зохицох блок үлдсэн цэвэрлэх болно ингэснээр дуустал таны Блок Buster өдөөгчийг байлга. This is Амьтны аврах Сага түвшин 26 Туслаач

VN:F [1.9.22_1171]
Үнэлгээ: 7.3/10 (7 өгсөн санал)
VN:F [1.9.22_1171]
Үнэлгээ: 0 (-аас 0 санал)
Амьтны аврах Сага түвшин 26 Туслаач, 7.3 гарч 10 дээр суурилсан 7 үнэлгээ