पाल्तु जनावर उद्धार सागा सहायता

स्वागत पत्रु उद्धार सागा वेबसाइटमा.
लागि मद्दत प्राप्त गर्न पहिलो स्थानमा पाल्तु जनावर उद्धार सागा!
यहाँ तपाईँले आशय र सुझावहरू पाउनुहुनेछ, साथै स्तर पुस्तिका भिडियो.
The aim of this site is to bring together all the experience of hundreds, यदि छैन हजारौं, of players all in one place so that new players can help each other have fun playing instead of continually being frustrated.
साइटमा एक बहुभाषी पुस्तिका छ पाल्तु जनावर उद्धार सागा सहायता
On the left you will find video guides to all the levels plus tips as they become available.
On the right is other useful information some relevant to Pet Rescue Saga only some useful in many online games.
Please support this site by clicking on the “जस्तै” दायाँ बटन.
आफ्नो साथीहरूसँग साझेदारी वा.
त्यसैले मलाई साथ आउन र केही पाल्तु जनावर उद्धार गर्न अनुमति दिन्छ!

तपाईंले साथीहरूसँग आवश्यक छ भने तपाईं प्ले मद्दत गर्न, वा आफ्नो हार निकास बस!! समूहमा साथ आउन.