செல்லப்பிராணி மீட்பு சாகா உதவி

செல்லப்பிராணி மீட்பு சாகா இணையதளம் வரவேற்கிறது.
உதவியை பெற முதல் இடத்தில் செல்லப்பிராணி மீட்பு சாகா!
இங்கே நீங்கள் குறிப்புகள் மற்றும் குறிப்புகள் இருப்பீர்கள், அத்துடன் நிலை வழிகாட்டி வீடியோக்கள்.
இந்த தளம் நோக்கம் ஒன்றாக நூற்றுக்கணக்கான அனைத்து அனுபவம் கொண்டு இருக்கிறது, இல்லை ஆயிரக்கணக்கான இருந்தால்,, of players all in one place so that new players can help each other have fun playing instead of continually being frustrated.
தளத்தில் ஒரு பன்மொழி வழிகாட்டியாக உள்ளது செல்லப்பிராணி மீட்பு சாகா உதவி
On the left you will find video guides to all the levels plus tips as they become available.
On the right is other useful information some relevant to Pet Rescue Saga only some useful in many online games.
Please support this site by clicking on the “போன்ற” வலது பொத்தானை.
உங்கள் நண்பர்களுடன் அல்லது பங்கு.
அதனால் என்னுடன் சேர்ந்து வந்து உதவும் சில செல்லப்பிராணிகள் வளர்ப்பு மீட்க!

நீங்கள் நண்பர்கள் நீங்கள் விளையாட உதவ வேண்டும் என்றால், அல்லது உங்கள் வெறுப்பை கொட்ட!! குழு வாருங்கள்.

வி.என்:எஃப் [1.9.22_1171]
மதிப்பீடு: 7.8/10 (20 வாக்குகள்)
வி.என்:எஃப் [1.9.22_1171]
மதிப்பீடு: +3 (இருந்து 7 வாக்குகள்)
செல்லப்பிராணி மீட்பு சாகா உதவி, 7.8 வெளியே 10 அடிப்படையில் 20 மதிப்பீடுகள்