ಪೆಟ್ ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ ಸಾಗಾ ಮಟ್ಟ 26 ಸಹಾಯ

ಸಲಹೆ: On this level you have to rescue 7 ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗೆ 20 000 ಅಂಕಗಳನ್ನು. ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಎಲ್ಲಾ ಮೇಕಪ್ ಮೊದಲ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಈ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು, ನೀವು 3 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಗುರಿ ವೇಳೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀರುಗುಂಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಭಾಗ ಅವರು ಮಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಡುವುದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಅಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಬೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೀಪ್. This is ಪೆಟ್ ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ ಸಾಗಾ ಮಟ್ಟ 26 ಸಹಾಯ

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.3/10 (7 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
ಪೆಟ್ ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ ಸಾಗಾ ಮಟ್ಟ 26 ಸಹಾಯ, 7.3 out of 10 based on 7 ratings